Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krawińska Agnieszka

Agnieszka Małgorzata Krawińska

ur. w 1963 roku w m. Tychy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Studentka metalurgii na Akademii Górniczo – Hutniczej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego inicjatorka powołania działającej w latach 1982-84 w Tychach grupy zajmującej się kolportażem prasy drugoobiegowej, ukazującej się w Krakowie, m. in. „Obserwatora Wojennego”, „Kroniki Małopolskiej”, „Hutnika”, „Junta Juje” oraz druków okolicznościowych Zajmowała się bezpośrednio magazynowaniem w pokoju zajmowanym w akademiku wydawnictw drugoobiegowych, a następnie ich przewozem do Tych, gdzie były rozprowadzane m. in. wśród pracowników kopalń węgla kamiennego „Ziemowit” i „Bolesław Śmiały”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN