Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubisz Edward

Edward Kazimierz Kubisz

ur. w 1945 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Edward Kubisz w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Fabryce Automatów Tokarskich Ponar–Wrocław w Pleszewie. Od października 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, w grudniu objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej i brał udział w pracach Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Pleszewie. W lipcu 1981 r. został członkiem Grupy Negocjacyjnej Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa w Kaliszu, powołanej do rozmów z  władzami regionu. W marcu 1982 r. stał się jednym z sygnatariuszy apelu pracowników Pleszewskiej Fabryki Obrabiarek w sprawie uwolnienia internowanych i aresztowanych. Pełnił rolę łącznika między Tajną Komisją Zakładową a MKK w Pleszewie oraz Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Wielkopolska Południowa w Kaliszu. Prowadził kolportaż podziemnych wydawnictw („Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Wolna Trybuna”, „Bez Cenzury”, „Gazeta Dźwiękowa”), uczestniczył w akcjach plakatowych. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy i Duszpasterstwie Nauczycieli przy klasztorze ss. służebniczek w Pleszewie. W latach 1987–1990 współpracował z Solidarnością Walczącą w Poznaniu. W 1989 r. został współredaktorem podziemnego pisma zakładowego „Solidarność. Famot KZ” i członkiem Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Pleszewie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • G. Schlender, "Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2000. Zarys dziejów", Kalisz 2001
    • G. Schlender, "Region Wielkopolska Południowa" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989 t. 4. Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • G. Schlender, "Edward Kazimierz Kubisz" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989" t. 1, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności