Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Andrzejewski

ur. w 1947 roku w m. Lubliniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 210/2018
Biogram
Pan Jan Andrzejewski był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Lublińca. We wrześniu 1980 r. uczestniczył w strajku ostrzegawczym na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Remontowego Energetyki „Energoprem” w Lublińcu. Był jednym z członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. 
W dniu 14 XII 1981 r. był jednym z organizatorów i przywódców strajku na terenie PBRE. Zatrzymany na terenie zakładu został internowany decyzją z 15 XII 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. W dniu 21 XII 1981 r. został przekazany do dyspozycji Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gliwicach i osadzony w areszcie KWMO w Częstochowie. Oskarżony o udział w strajku na terenie PBRE w Lublińcu, został skazany w dniu 13 I  1982 r. przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy w Warszawie odrzucił w czerwcu 1982 r. złożoną rewizję i utrzymał w mocy poprzednie postanowienie. Przebywał w Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Zakładach Karnych w Raciborzu i Wrocławiu. Został zwolniony 18 II 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN