Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Kusik

ur. w 1955 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Był Przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych.  Internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 25 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Po zwolnieniu z internowania objęty kontrolą operacyjną jako były członek NSZZ „Solidarność”. Kontrola ta trwała do grudnia 1984 r. Od 1989 r. zaangażowany w reaktywację NSZZ „Solidarność” w PFMŻ. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej