Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubas Edward

Edward Piotr Kubas

ur. w 1945 roku w m. Kozy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Edward Kubas był pracownikiem Fabryki Aparatów Elektrycznych „Apena” w Bielsku-Białej, gdzie współtworzył, a następnie pełnił stanowisko przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.  
W dniu 14 XII 1981 r. zorganizował jednodniowy strajk protestacyjny w ww. zakładzie pracy. Pan Edward Kubas brał również czynny udział w podziemnej działalności zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, kolportując nielegalne wydawnictwa, organizując  pomoc dla osób internowanych oraz ich rodzin. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Którzy bezprawiu mówią nie… „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 1980-1989 w relacji świadków i uczestników, oprac. A. Kasprzykowski, Bielsko-Biała 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności