Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipski Jędrzej

Jędrzej Karol Lipski

ur. w 1961 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Jędrzej Lipski jako student historii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów był przez wiele lat rozpracowywany przez SB. Liczne represje spowodowane były kolportażem ulotek antypaństwowych i wydawnictw bezdebitowych oraz negatywnym nastawieniem do istniejącego wówczas ustroju społecznego. Podczas strajku protestacyjnego na Hucie Baildon 14 XII 1981 r. został zatrzymany, a następnie internowany w Zabrzu - Zaborzu, gdzie przebywał do 28 I 1982 r. Ponownie internowany od 08 III 1982 r. w Jastrzębiu – Zdroju, następnie przeniesiony 22 III 1982 r. do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach, gdzie przebywał do 23 VII 1982 r. W ramach protestu przeciwko internowaniu przeprowadził siedmiodniowy strajk głodowy. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał swojej działalności opozycyjnej. Oprócz tego próbował nakłonić władze uczelni oraz innych studentów do pomocy osobom internowanym i ich rodzinom. 
Wydział III KWMO w Katowicach w dniu 01 IX 1982 r. wydał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych do odwołania. 16 XII 1985 r. dokonano rewizji w miejscu zamieszkania. W czerwcu 1986 Pan Jędrzej Lipski został skreślony z listy studentów, co poskutkowało przeniesieniem się wraz z rodziną do Krakowa i rozpoczęcie tam studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W dniu 26 V 2010 r Sąd Okręgowy w Katowicach wydał korzystny wyrok w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu internowania Pana Jędrzeja Lipskiego w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN