Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wróbel Wiesław

Wiesław Józef Wróbel

ur. w 1942 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 414/2017
Biogram
Pan Wiesław Wróbel był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bielskiej Fabryce Armatur „BEFA”. W dniu 26 VIII 1980 r. był współorganizatorem strajku w zakładzie pracy. We wrześniu 1980 r. był jednym z organizatorów tworzenia struktur NSZZ „Solidarność” w „BEFIE”, pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Aktywnie włączył się tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej i okolicach. Został członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzia oraz członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej. We wrześniu był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
W dniu 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej. Zwolniony 18 III 1982 r.  
W grudniu 1982 r. udał się emigrację do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności