Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Śliwiński Andrzej
Andrzej Śliwiński
ur. w 1959 roku w m. Złotoryja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 544/2019

Biogram

Jako działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, brał udział w sporządzeniu i rozpowszechnianiu pisma „Z dnia na dzień” sygnowanego przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ ”Solidarność” Dolny Śląsk. Nawoływał do stawiania czynnego i biernego oporu władzom PRL. Został internowany decyzją nr 1194 z dnia 16.01.1982 r. i osadzony ośrodku odosobnienia w Grodkowie. 
Został zwolniony, a następnie ponownie aresztowany na mocy postanowienia prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu z dnia 06.02.1982 r. o tymczasowym aresztowaniu.   Przedstawiono mu zarzut sporządzania przy użyciu powielacza ulotek sygnowanych przez „S” a następnie ich kolportowania na terenie Wrocławia w okresie od dnia 14.12.1981 r. do 12.01.1982 r. Od dnia 16.02.1982 r. do dnia 25.09.1982 r.  przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 24.09.1982 r. został skazany na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN