Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Firląg Andrzej

Andrzej Firląg

ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował podziemne struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Międzylesiu. W 1982 r. jako przedstawiciel ZWAR został oddelegowany do  współpracy z Międzyzakładowym Komitetem Koordynacyjnym NSZZ „S” w Warszawie,  w którym działał do 1989 r.  Organizował pomoc dla represjonowanych pracowników ZWAR. W pierwszych miesiącach stanu wojennego, wraz z żoną, w swoim mieszkaniu przez pół roku ukrywali członka NSZZ „Solidarność” z Kraśnika koło Lublina. Był odpowiedzialny za sieć kolportażu nielegalnych pism na terenie swojego zakładu pracy. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę. 
Z powodu prowadzonej działalności w październiku 1982 r. SB przeprowadziła przeszukanie jego mieszkania, po którym został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • http://www.encysol.pl/wiki/Mi%C4%99dzyzak%C5%82adowy_Komitet_Koordynacyjny_NSZZ_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
    • J. Hugo- Bader, Skucha, Warszawa–Wołowiec 2016