Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fischbein Kazimierz

Kazimierz Fischbein

ur. w 1929 roku w m. Dąbrówka Szczepanowska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
Od 1948 r. pracował w Stoczni Szczecińskiej. Podczas strajku w grudniu 1970 r. został wybrany do „trójki strajkowej” w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych, a następnie został doradcą 10-osobowego Komitetu Strajkowego. Uczestniczył w redagowaniu postulatów oraz pisał ulotki o sytuacji panującej wśród protestujących. Przez zakładowy radiowęzeł wygłaszał komunikaty Komitetu Strajkowego i komentarze. Brał aktywny udział w zebraniach partyjnych, krytykował użycie siły wobec robotników, żądał ukarania osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację. Po Czerwcu '76 na zebraniu partyjnym bronił uczestników zajść ulicznych w Radomiu i Ursusie. W związku z prowadzoną działalnością został pozbawiony stanowiska głównego specjalisty w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym. 
W sierpniu 1980 r. aktywnie działał na rzecz pracowników. Został wybrany wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, współredagował postulaty strajkowe. Uczestniczył w pertraktacjach z władzami, był w grupie roboczej negocjującej tekst porozumienia szczecińskiego. W dniu 30 sierpnia 1980 r. sygnował „Protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów MKS z Komisją Rządową w Szczecinie”. Brał udział w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz w strajku okupacyjnym w Stoczni Szczecińskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN