Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rogoda Aleksander
Aleksander Józef Rogoda
ur. w 1957 roku w m. Wieliczka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Pracownik Zespołu Elektrociepłowni „Kraków”. Związany z Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 13-16 grudnia 1981 r. Zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w elektrociepłowni w Łęgu. Czynny przy wydawaniu drugoobiegowych pism „Solidarność Energetyków” oraz „Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny i Wieliczki”. Zaangażowany w kolportaż prasy podziemnej (ukarany grzywną w 1987 r. za przewóz maszyny drukarskiej).
Przewodniczący Międzydzielnicowego Komitetu „Solidarności” Podgórze. Uczestnik manifestacji (ukarany grzywną w 1982 r.), czynny przy organizacji pomocy dla osób represjonowanych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
D. Suchorowska-Śliwińska, „Dziennik z lat 1981-1985, czyli z zakonspirowanych zapisków solidarnościówki”, Kraków 2011
Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków”, Kraków 2001