Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rogoda Aleksander

Aleksander Józef Rogoda

ur. w 1957 roku w m. Wieliczka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Pracownik Zespołu Elektrociepłowni „Kraków”. Związany z Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 13-16 grudnia 1981 r. Zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w elektrociepłowni w Łęgu. Czynny przy wydawaniu drugoobiegowych pism „Solidarność Energetyków” oraz „Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny i Wieliczki”. Zaangażowany w kolportaż prasy podziemnej (ukarany grzywną w 1987 r. za przewóz maszyny drukarskiej).
Przewodniczący Międzydzielnicowego Komitetu „Solidarności” Podgórze. Uczestnik manifestacji (ukarany grzywną w 1982 r.), czynny przy organizacji pomocy dla osób represjonowanych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • D. Suchorowska-Śliwińska, „Dziennik z lat 1981-1985, czyli z zakonspirowanych zapisków solidarnościówki”, Kraków 2011
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków”, Kraków 2001