Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sikora Andrzej
Andrzej Jan Sikora
ur. w 1945 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015

Biogram

Programista Zakładowego Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Zakładów Azotowych w Tarnowie. Jesienią 1980 r. jeden z współtwórców struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek, a następnie współprzewodniczący Komitetu Założycielskiego związku. Przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności”. Członek Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej. Członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Kraków, Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Małopolska, a następnie członek Zarządu Regionu Małopolska. Delegat na I Krajowy Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku.
W dniu 12 grudnia 1981 r. zatrzymany, zaś po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. 
Po uwolnieniu w podziemnych strukturach „Solidarności”. Starał się kierować działalnością związkową pomimo delegalizacji związku, zajmując m. in. organizacją pomocy dla represjonowanych. Założyciel i animator duszpasterstw ludzi pracy, organizator pielgrzymek. Uczestnik manifestacji. 
W latach 1988-89 czynny w odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności” w Zakładach Azotowych. Zaangażowany w działalność tarnowskiego Komitetu Obywatelskiego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej