Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosmala Ryszard

Ryszard Franciszek Kosmala

ur. w 1934 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Ryszard Kosmala był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów w Łodzi, gdzie 14.12.1981 r. współorganizował strajk w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniom działaczy „Solidarności”. Za powyższy czyn Sąd Wojewódzki w Łodzi wyrokiem z 6.01.1982 r. skazał go na podstawie dekretu o stanie wojennym na karę jednego roku pozbawienia wolności i dwóch lat pozbawienia praw publicznych. 18.12.1981 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi, a następnie był więziony w zakładach karnych w Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie. Więzienie opuścił 2.09.1982 r. w wyniku warunkowego zwolnienia. W latach 1981–1982 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej