Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ogonowska Ewa

Ewa Halina Ogonowska

ur. w 1963 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Zaangażowana w działalność krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od marca 1982 r. w składzie Grupy do Zadań Specjalnych KPN w Krakowie. Uczestniczka akcji plakatowych, ulotkowych, malowania napisów na murach oraz oznaczania zarządzeń władz przy pomocy stempli z wizerunkiem orła stylizowanego na hitlerowskiego z napisem „WRON”. 
W dniu 4 maja 1983 r. zatrzymana i tymczasowo aresztowana. Osadzona w Areszcie Śledczym w Myślenicach. Zwolniona w dniu 1 czerwca 1983 r.; postępowanie karne umorzono na mocy przepisów amnestyjnych. 
Zaangażowana w druk i kolportaż druków ulotnych KPN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej