Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szablewska Janina

Janina Szablewska

ur. w 1938 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Była aktywną uczestniczką Poznańskiego Czerwca 1956 r. (nosiła wówczas nazwisko Jankowska). W dniu 28.06.1956 r. w Poznaniu przyłączyła się do protestujących robotników i brała udział w rozbrajaniu posterunków MO w Puszczykowie, Mosinie i Czempiniu. Za co została zatrzymana 30.06.1956 r. i osadzona w areszcie Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, a następnie w Centralnym Więzieniu w Poznaniu. Areszt uchylono 13.09.1956 r. Decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z 6.11.1956 r. śledztwo przeciwko Janinie Jankowskiej zostało umorzone. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej