Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Chalewicz

ur. w 1956 roku w m. Stary Dzierzgoń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Zdzisław Chalewicz w latach osiemdziesiątych XX w. był pracownikiem Zakładu Remontowego Maszyn Budowlanych „Zremb” w Bolesławcu. W latach 1983-1988 był członkiem i działaczem Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu. W zakładzie pracy i na terenie miasta zajmował się zbieraniem składek na podziemną działalność związkową i pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom oraz kolportażem podziemnych wydawnictw – książek m. in. Niezależnej Oficyny Wydawniczej i czasopism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Ogniwo”, „Region”) i ulotek. Ściśle współpracował również z Janem Filipkiem, Zbigniewem Razikiem i Franciszkiem Kozdrą. W latach 1988-1989 był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej