Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kudla Ewald

Ewald Ryszard Kudla

ur. w 1944 roku w m. Wodzisław Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Pan Ewald Kudla był współorganizatorem strajku w Kopalni Węgla Kamiennego "XXX-lecia PRL" w Jastrzębiu Zdroju, który miał miejsce w dniach 29 VIII do 3 IX 1980 r. Wiceprzewodniczył wówczas Komitetowi Strajkowemu, a następnie Zakładowej Komisji Robotniczej. Po wstąpieniu w szeregi NSZZ "Solidarność" we wrześniu 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej na Oddziale G-2 w KWK "XXX-lecia PRL" w Jastrzębiu Zdroju. Był inicjatorem powstania pierwszego w Polsce sztandaru zakładowej NSZZ "Solidarność". 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 13 -15 XII 1981 r. brał udział w strajku w kopalni "XXX-lecia" w Jastrzębiu Zdroju jako wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego.  W konsekwencji 6 I 1982 r. został zatrzymany i na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Bytomiu oczekiwał na proces.  r. W dniu 23 II 1982 r. został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Wobec orzeczonego wyroku w dniu 23 II 1982 r. został zwolniony z aresztu. 
Pod koniec 1982 r. wyjechał z rodziną na emigrację do Szwecji. Jako aktywny działacz związkowy był inwigilowany w 1982 r. przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN