Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piątek Jolanta

Jolanta Renata Piątek

ur. w 1959 roku w m. Bielawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
W latach 1979-1980 prowadziła działalność antykomunistyczną w strukturach Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, od początku lat 80. do 1989 r. była działaczką Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a w okresie 1984-1989 również Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.
W latach 1979-1980 prowadziła bibliotekę SKS, 1982-1986 współpracowała, zajmując się pracami redakcyjnymi i korektorskimi, z podziemnymi czasopismami i wydawnictwami: „Obecność”, „Walka”, „Biuletyn Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. Była również zaangażowana w kolportaż wydawnictw bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków