Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tatarowski Konrad

Konrad Witold Tatarowski

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Konrad Tatarowski w latach 1976–1981 współpracował z Komitetem Obrony Robotników, następnie z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. Udzielał pomocy represjonowanym robotnikom w ramach punktu konsultacyjnego, który prowadził w Łodzi wspólnie z Józefem Śreniowskim. Był sygnatariuszem petycji protestacyjnych kierowanych do władz PRL, m.in. przeciw represjom wobec opozycji demokratycznej. Od 1977 r. kolportował w Łodzi niezależne wydawnictwa, w tym „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS „KOR”. We wrześniu 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 13.12.1981 r. do 12.10.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzynie. Od 1976 r. do chwili wyjazdu emigracyjnego w 1983 r.  podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN