Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Jasiński

ur. w 1952 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Marian Jasiński brał czynny udział w wystąpieniach robotniczych, mających miejsce w Stoczni Szczecińskiej w grudniu 1970 r., zwanych „szczecińską rebelią”. Był członkiem Komitetu Strajkowego oraz członkiem Komisji Robotniczej do rozmów z przedstawicielami władz. 
W okresie 1970-1980 Pan Marian Jasiński utrzymywał ścisłe kontakty z dawnymi członkami Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej oraz kolportował wydawnictwa opozycyjne, m.in.: gazetę „Szerszeń”. 
W tym czasie Pan Marian Jasiński angażuje się w działalność w ruchu oazowym. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego podejmuje, zagrożone odpowiedzialnością karną i represjami, działania opozycyjne, m.in. organizuje  w swoim domu pomieszczenia do drukowania i kolportażu prasy podziemnej oraz ukrywania osób poszukiwanych przez władze za działalność opozycyjną. Organizował oprawy tzw. Mszy za Ojczyznę, brał udział w koncertach i misteriach o  charakterze niepodległościowym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków