Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazurkiewicz Jadwiga

Jadwiga Elżbieta Mazurkiewicz

ur. w 1949 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Filolog rosyjski. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jesienią 1980 r. zaangażowana w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” na uniwersytecie. Członek uniwersyteckiej Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego związana z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Zaangażowana w niezależną działalność edukacyjną. Podczas wyjazdów naukowych do Moskwy w 1982 r. i 1986 r. nawiązała szereg kontaktów w środowisku rosyjskich dysydentów, dystrybuując wśród nich polskie wydawnictwa niezależne, w tym pismo „Kontynenty”, wydawnictwa religijne, książki wydane w drugim obiegu oraz kilkaset okolicznościowych znaczków „Solidarności”.
Współpracowała z Arcybiskupim Komitetem Pomocy w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej