Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Warchałowski Andrzej

Andrzej Warchałowski

ur. w 1946 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014
Biogram
Dziennikarz Ośrodka Telewizyjnego w Krakowie.
Od jesieni 1980 r. zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku w Ośrodku Telewizyjnym w Krakowie oraz członek Zarządu Regionu małopolskiej „Solidarności”. Wchodził w skład Krajowej Komisji Koordynacyjnej Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność”. Delegat na I Zjazd związku w Gdańsku, na którym został wybrany członkiem Komisji Krajowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 18 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 11 czerwca 1982 r., po czym udał się na emigrację do Republiki Federalnej Niemiec. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN