Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szendo Renata

Renata Szendo

ur. w 1945 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014
Biogram
Renata Szendo (Adamiak, Luter) od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r. działała w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w zbiórkach pieniężnych na działalność związkową oraz pomoc dla rodzin osób represjonowanych za działalność polityczną. Zajmowała się kolportażem prasy niezależnej i ulotek Konfederacji Polski Niepodległej. W jej mieszkaniach, w latach 1986-1987, znajdowały się magazyny ogólnopolskiej sieci wydawnictw KPN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości", red. K. Chylak, M.Michalik, Łódź 2012