Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Martynów Anka

Anka Karolina Martynów

ur. w 1946 roku w m. Timmersiekfeld
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Była nauczycielką, aktywną działaczką „Solidarności” w Szkole Zawodowej Nr 2 w Lesznie i członkiem Komisji Koordynacyjnej Oświaty i Wychowania przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Lesznie. Była też członkiem Komisji Interwencyjnej Oświaty i Wychowania przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Lesznie. W listopadzie 1980 r. brała udział w strajku okupacyjnym, który pracownicy oświaty i wychowania ogłosili w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, domagając się realizacji swoich postulatów. Za swoją działalność została internowana 13.12.1981 r. w Areszcie Śledczym w Poznaniu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, skąd została zwolniona 29.04.1982 r. Po powrocie z internowania odebrano jej możliwość nauczania języka polskiego i przeniesiono do pracy w bibliotece.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN