Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jastak Hilary

Hilary Jastak

ur. w 1914 roku w m. Kościerzyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Ksiądz Hilary Jastak w latach 1946-1950 był dyrektorem okręgu Caritas w Gdyni oraz opiekunem Duszpasterstwa Akademickiego przy Wyższej Szkole Handlu Morskiego. W dniu 15 lutego 1950 r. w czasie likwidacji Caritasu został aresztowany za „rozpowszechnianie fałszywych informacji”.   W więzieniu przebywał dwa miesiące, został zwolniony dnia 19 kwietnia 1950 r. Podczas wydarzeń Grudnia’ 70, w dniu  19 grudnia 1970 r. odprawił mszę św. w intencji zabitych na ulicach Gdyni, opiekował się rodzinami ofiar i gromadził informacje nt. Grudnia ’70. Od końca l. 70. wspierał działaczy opozycyjnych, 17 sierpnia 1980 r., nie czekając na zgodę władz, odprawił mszę polową podczas strajku  w Stoczni im. Komuny Paryskiej  w Gdyni i w Porcie Gdyńskim. W latach 1981-1985 był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Kaszub” prowadzonej przez RUSW  w Gdyni w związku z czynnym wspieraniem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego udzielał pomocy represjonowanym i ukrywającym się działaczom podziemia
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności