Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dobosz Kazimierz

Kazimierz Dobosz

ur. w 1928 roku w m. Zimna Woda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Kazimierz Dobosz prowadził działalność opozycyjną w latach 1979-1988.
Od końca lat 70. XX wieku współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej ,,KOR’’ na terenie Szczecina. Od 1980 roku był zaangażowany w niezależny od władz ruch związkowy, został przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych w Policach.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako członek podziemnej Solidarności, uczestniczył m.in. w kolportażu nielegalnych wydawnictw i prowadził zbiórki na rzecz represjonowanych. W związku z działalnością opozycyjną został 27.08.1982 r. zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Zwolniony z internowania w dniu 19.11.1982 r. ze względu na zły stan zdrowia.
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał działalności opozycyjnej, organizując w 1984 roku regionalny periodyk bezdebitowy ,,Tematy Chłopskie’’. W 1985 roku został sygnatariuszem deklaracji Komitetu Obrony Praworządności. W 1986 roku został zatrzymany przy granicy z NRD oraz ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Szczecinie za próbę przewozu nielegalnych wydawnictw.
Od 1982 do 1988 r. był objęty stałą kontrolą operacyjną szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, a jego dom i gospodarstwo były poddawane rewizjom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN