Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Mikułko

ur. w 1953 roku w m. Dzierżoniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
W latach 1981-1989 pan Zdzisław Mikułko należał do NSZZ "Solidarność”. Był m.in. przewodniczącym Komisji Wydziałowej „Solidarności” na Wydziale Produkcji Wojskowej W–8 w Zakładach Radiowych Diora w Dzierżoniowie.
Uczestniczył w manifestacjach, mszach świętych o charakterze patriotycznym, konspiracyjnych spotkaniach oraz wykładach. Brał udział w akcjach i uroczystościach, organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Zajmował się również kolportażem publikacji podziemnych (m.in. czasopisma „Z Rąk do Rąk"), a także zbiórką składek. 28 marca 1989 r. w ramach Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” wznowił jawną działalność związku w Zakładach Radiowych Diora.
Był wielokrotnie wzywany przez milicję na przesłuchania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków