Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ostoja-Owsiany Adam
Adam Andrzej Ostoja-Owsiany
ur. w 1963 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015

Biogram

Adam Ostoja-Owsiany działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Konfederacji Polski Niepodległej oraz Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego. Współpracował z NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Brał udział w akcjach ulotkowych organizowanych z okazji 11 listopada i innych rocznic oraz w manifestacjach patriotycznych. Drukował nielegalne znaczki pocztowe, udzielał pomocy prawnej i charytatywnej. W 1984 r. został ukarany grzywną przez Kolegium Rejonowe do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie za udział w nielegalnym zgromadzeniu, za jakie uznano rajd szlakiem I Kompanii Kadrowej w 70. rocznicę wymarszu. Postępowanie w tej sprawie równolegle wszczął rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1984– 1990 Adam Ostoja-Owsiany był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN