Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ostoja-Owsiany Adam

Adam Andrzej Ostoja-Owsiany

ur. w 1963 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Adam Ostoja-Owsiany działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Konfederacji Polski Niepodległej oraz Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego. Współpracował z NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Brał udział w akcjach ulotkowych organizowanych z okazji 11 listopada i innych rocznic oraz w manifestacjach patriotycznych. Drukował nielegalne znaczki pocztowe, udzielał pomocy prawnej i charytatywnej. W 1984 r. został ukarany grzywną przez Kolegium Rejonowe do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie za udział w nielegalnym zgromadzeniu, za jakie uznano rajd szlakiem I Kompanii Kadrowej w 70. rocznicę wymarszu. Postępowanie w tej sprawie równolegle wszczął rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1984– 1990 Adam Ostoja-Owsiany był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN