Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jurga Ewa
Ewa Barbara Jurga
ur. w 1950 roku w m. Ostrów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

W latach 1980-1981 była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność”.  Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej, zajmowała się drukiem oraz kolportażem niepodległościowych wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością 30 sierpnia 1982 r. została internowana, a następnie 18 października 1982 r. tymczasowo aresztowana. Z aresztu została zwolniona 23 grudnia 1982 r.  Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach z 20 stycznia 1983 r. została skazana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej