Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wachnik Marek

Marek Michał Wachnik

ur. w 1958 roku w m. Pasłęk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Marek Wachnik od września 1980 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołąja Kopernika  w Toruniu, członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Zarządu Wydziałowego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Uczestniczył w akcjach ulotkowych na terenie Trójmiasta w pierwszych tygodniach stanu wojennego. Był współautorem ulotki sygnowanej przez Studencki Komitet Solidarności NZS, która ukazała się w dniu 7 lutego 1982 r. i miała zachęcić środowisko akademickie do większej aktywności.
W latach 1981-1984 był współorganizatorem podziemnej poligrafii w Regionie Gdańskim, działającej w ramach wcześniejszego wydawnictwa „Alternatywy”.
Zajmował się drukiem, redagowaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw i podziemnych pism takich jak „Niezależny Serwis Informacyjny” i „Gdańsk”. Jeździł na sesje drukarskie do Gdańska do 1985 r.
Jednocześnie zajmował się organizacją druku i sieci kolportażu gazetek związkowych w Toruniu. W latach 1983-1988 był instruktorem druku w Regionalnej Komisji Wykonawczej "Solidarności" i zarazem drukarzem toruńskich pism podziemnych takich jak „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”, Elana” i „Geofon”. Odpowiadał za druk w nielegalnej drukarni zbudowanej w latach 1985-1987  w podziemiach domu jednego z działaczy opozycyjnych w Toruniu.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „NSZZ Solidarność 1980-1989” t. 3 pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003,