Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jurkowski Zdzisław

Zdzisław Stanisław Jurkowski

ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Student fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolporter ulotek Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Od jesieni 1980 r. członek komitetu założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym UJ. Czynny przy organizacji zaplecza poligraficznego NZS, w tym Niezależnej Oficyny Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w dostarczanie materiałów poligraficznych dla strajkujących w dniach 13-16 grudnia 1981 r. w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Po stłumieniu strajku, jako przewidziany do internowania, pozostawał w ukryciu. Zatrzymany w dniu 5 stycznia 1982 r. i internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 7 lipca 1982 r.
Po uwolnieniu czynny w niezależnym ruchu wydawniczym. Założyciel drugoobiegowego Wydawnictwa X, jak również kolporter prasy podziemnej, m. in. „Arki”. Począwszy od 1985 r. współtwórca i uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”. Od 1987 r. współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarności” w regionie małopolskim. Organizator zaplecza poligraficznego Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. 
W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN