Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błażejewski Andrzej

Andrzej Witold Błażejewski

ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W latach 1985-1989 działał w konspiracyjnych strukturach „Solidarności" w zakładach „Tewa" w Warszawie, gdzie rozprowadzał wiadomości i zarządzenia związku. Świadczył pomoc prześladowanym i ukrywającym się członkom „Solidarności" oraz ich rodzinom (pomoc materialna, organizowanie wakacji dla dzieci z rodzin represjonowanych działaczy, pomoc medyczna leki, kontakt z lekarzami, organizacja paczek i choinek" dla dzieci członków - „Solidarności" i represjonowanych członków podziemia). Współorganizował spotkania z działaczami podziemia, m.in. ze Zbigniewem Bujakiem, Michałem Bonim, Andrzejem Zakrzewskim. Uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw (prasa, komunikaty itp.). Brał udział w manifestacjach „Solidarności" z okazji 3 maja i 11 listopada. Współpracował z Komitetem Prymasowskim. Uczestniczył w spotkaniach Rady Duszpasterstw na Woli w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków