Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewski Marek

Marek Jan Wiśniewski

ur. w 1956 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Marek Jan Wiśniewski prowadził działalność opozycyjną w latach 1977-1989. Był aktywnym członkiem podziemnej ,,Solidarności'' oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
Od 1977 roku był członkiem grupy opozycyjnej, w ramach której na terenie swojego zakładu pracy kolportował materiały otrzymane od pracowników innych zakładów. W następstwie tej działalności był przesłuchiwany i zastraszany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, przez co musiał odejść z pracy.
W 1982 roku rozpoczął pracę na terenie portu, gdzie kontynuował działalność opozycyjną, kolportując prasę na nabrzeżach  i przekazując ulotki na statki obcych bander. Ponadto przeprowadzał zbiórki pieniędzy na rzecz osób represjonowanych i ich rodzin. 
Od 1985 roku uczestniczył w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, które wykorzystywał do organizacji mszy św. ,,za Ojczyznę'' i spotkań patriotycznych. Został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,,S", brał udział w wyjazdach do innych ośrodków podziemnej ,,S'' - m.in do Stoczni Gdańskiej - w celu utrzymania kontaktów oraz wymiany bezdebitowej prasy i ulotek. Z powodu tej działalności był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, bity i zastraszany przez SB.
Pomimo doznanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej, do 1989 roku kontynuując działalność kolporterską oraz uczestnicząc w wiecach i demonstracjach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków