Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Łaszewski

ur. w 1960 roku w m. Nowe Miasto Lubawskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Mieczysław Łaszewski był członkiem NSZZ „Solidarność” w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno–Kartograficznym w Bydgoszczy Oddział w Brodnicy. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 r. został członkiem organizacji o nazwie "Związek Walki o Niepodległość" w Brodnicy,  zajmującej się sporządzaniem i kolportażem ulotek, wykonywaniem antypaństwowych napisów w miejscach publicznych oraz niszczeniem propagandowych plansz i napisów. Dnia 30 stycznia 1982 r. został zatrzymany i postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 1982 r. tymczasowo aresztowany za udział w działalności nielegalnego związku.
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 1 rok pozbawienia praw publicznych. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Toruniu i Zakładzie Karnym w Potulicach. Został zwolniony z więzienia w dniu 24 maja 1983 r. na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy, który udzielił mu 6 miesięcznej przerwy  w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 1983 r. został warunkowo zwolniony z odbycia reszty zasądzonej kary z wyznaczeniem okresu próby na okres 2 lat na mocy Uchwały Rady Państwa z dnia 25 maja 1983 r. o ułaskawieniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN