Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kubiński Wojciech
Wojciech Marcin Kubiński
ur. w 1953 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Wojciech Kubiński, pracował jako starszy asystent i wykładowca języka angielskiego na UG, był członkiem NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu 13.12.1981 r. stanu wojennego w okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. brał udział w wydawaniu i kolportowaniu pisma „Gryps” sygnowanego przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej „Solidarność” oraz innych wydawnictw i ulotek drugoobiegowych. W dniu 12.08.1982 r. został zatrzymany w zasadzce zorganizowanej przez SB w mieszkaniu współkonspiratora i aresztowany. Akt oskarżenia przygotowywała Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni jednak w dniu 29.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Sopocie umorzył postępowanie na mocy amnestii, w tym samym dniu uchylono areszt tymczasowy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN