Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łysiak Jerzy

Jerzy Łysiak

ur. w 1953 roku w m. Lubań Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
W sierpniu 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Łódzkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” w Łodzi, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej. W miejscu pracy współorganizował akcje protestacyjne, popierał postulaty i gotowość strajkową załogi, publicznie krytykował sytuację w kraju, władze państwowe i partię oraz kolportował ulotki i hasła o politycznym wydźwięku. Od 13 grudnia 1981 r. do 5 marca 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. 26 sierpnia 1982 r. wziął udział w manifestacji ulicznej zorganizowanej w Łodzi przez związkowców i złożył kwiaty przed tablicą pamiątkową „Solidarności”. W 1983 r. wyemigrował do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN