Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Grażyna Truszkowska
ur. w 1948 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

Pani Grażyna Truszkowska od roku 1979 zaangażowana była we współpracę z opozycją antykomunistyczną. 
Na terenie Wrocławia zajmowała się kolportażem niezależnych publikacji wydawanych przez Komitet Obrony Robotników. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk oraz Solidarnością Walczącą. 
W ramach tej działalności w latach 1981-1984 drukowała oraz kolportowała podziemne czasopismo „Z dnia na Dzień”, a także zbierała informacje i przekazywała je ukrywającym się członkom Regionalnego Komitetu Strajkowego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej