Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Petrykowski Piotr
Piotr Paweł Petrykowski
ur. w 1956 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014

Biogram

Piotr Petrykowski był członkiem NSZZ „Solidarność” i nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Toruniu.
W dniach 1 i 3 maja 1982 r. uczestniczył w pokojowych manifestacjach na ulicach Torunia, w czasie których mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego.
W dniu 5.05.1982 r. publicznie zrelacjonował przebieg zaistniałych wydarzeń, opisując brutalne działania MO i ZOMO wobec uczestników manifestacji, w tym protestującej młodzieży szkolnej.
Za wyrażoną wówczas krytyczną ocenę działań władz politycznych, negowanie wprowadzenia stanu wojennego oraz protest wobec ograniczania wolności osobistej obywateli został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 9.05.1982 r. do 30.06.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak, "Czas ludzi niepokornych" Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN