Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maksymiuk Przemysław

Przemysław Ludwik Maksymiuk

ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Brał czynny udział w działaniach Ruchu Młodej Polski poprzez przechowywanie i kolportowanie ulotek oraz malowanie antysystemowych napisów na murach. Kolportował siedleckie wydawnictwa, pisma i prasę Ruchu Młodej Polski ("Młoda Myśl" i "ABC") oraz ROPCiO "Opinia". W latach 1983-1984 drukował i kolportował ogólnopolski biuletyn Agencji Informacyjnej "Solidarności"- "AIS". W okresie 1984-1986 r., był drukarzem, łącznikiem, korespondentem i kolporterem Krajowej Agencji Terenowej "KAT". Podczas druku biuletynu KAT w Warszawie 15.06.1986 r. został, wraz z innymi osobami w tym uczestniczącymi, tymczasowo aresztowany, wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 23.06.1986 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności i osadzony w Zakładzie Karnym w Białołęce. W dniu 16.08.1986 r. został zwolniony z więzienia na podstawie amnestii. W roku 1985 został autorem, wydawcą i kolporterem jednodniówki "Non Benon" - pisma, jak brzmiał podtytuł, "dedykowanego ministrowi Benonowi Miśkiewiczowi Autorowi Czystki Przeprowadzonej na Wyższych Uczelniach". Ponadto był drukarzem, kolporterem i autorem artykułów publikowanych w „Metrum”. W latach 1987-1989 r., upowszechniał kulturę niezależną działając w legalnym Towarzystwie Miłośników Podlasia.  Z powodu swej działalności był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. Wielokrotnie prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, dokonywano przeszukań w jego miejscu zamieszkania oraz zatrzymywano go na 48 godzin.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN