Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kotkowska-Michalska Zofia

Zofia Bożena Kotkowska-Michalska

ur. w 1958 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Zofia Kotkowska-Michalska w latach 1978–1980 współpracowała z pismem „Puls”; od 1980 r. do 1981 r. była członkiem redakcji pierwszych numerów pisma „Solidarność z Gdańskiem” (pod nazwiskiem Zwierkowska). W październiku 1980 r. rozpoczęła działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, współorganizowała struktury NZS na Uniwersytecie Łódzkim, weszła w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS UŁ. Uczestniczyła w strajku studentów w styczniu i lutym 1981 r., będąc członkiem Komitetu Strajkowego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, a następnie członkiem Senatu uczelni z ramienia NZS.  Po wprowadzeniu stanu wojennego wydała kasetę pt. „Po dwóch stronach muru” zawierającą piosenki związane ze stanem wojennym, którą przeszmuglowano na Zachód i Radio Wolna Europa nadało kilka audycji o piosenkach śpiewanych w Polsce. Kilkakrotnie brała udział w akcjach rozrzucania ulotek, przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze, w kwietniu 1980 r. miała miejsce rewizja w jej mieszkaniu.  W latach 1980–1982 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: