Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Petryków

ur. w 1937 roku w m. Brzeżany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Józef Petryków w latach 1980-1989 aktywnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Milicza. Od roku 1980 współtworzył komórkę związku w Zespole Szkół Zawodowych w Miliczu. Od 1984 r. rozpoczął kolportaż nielegalnych wydawnictw, które rozpowszechniano głównie na terenie Milicza i okolic. W swoim mieszkaniu pan Józef Petryków za pomocą kauczukowych stempli drukował podziemne pisma. Od 1986 r. prowadził archiwum związku i bibliotekę wydawnictw „drugiego obiegu”. W latach 1986-1989 był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej w ZSZ w Miliczu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej