Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sielewicz Witold

Witold Władysław Sielewicz

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Od 1976 r. kolportował nielegalne wydawnictwa. W latach 1978-1980 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Od 1979 r. zajmował się drukiem, kolportażem oraz redagowaniem „Robotnika”. Jesienią 1980 r. został etatowym pracownikiem w Dziale Poligrafii NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. 
W październiku 1981 r. otrzymał zarzuty prokuratorskie za wydanie broszury  „Dzieje sprawy Katynia”. Postępowanie w sprawie zostało umorzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie 30 kwietnia 1982 r.  na podstawie przepisów abolicyjnych zapisanych w dekrecie o stanie wojennym. 
13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Warszawie-Białołęce,  w Rzeszowie - od 26 sierpnia 1982 r. i w Kielcach -  od 29 września 1982 r. Z internowania został zwolniony 14 listopada 1982 r.
W latach 1986-1989 był zaangażowany w tworzenie ruchu samorządowego w Raszynie. Był działaczem niezależnego Towarzystwa Gospodarczego, a w latach 1988-1989 współpracownikiem „Solidarności” Rolników Indywidualnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN