Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sola Aleksander

Aleksander Sola

ur. w 1932 roku w m. Przytyki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Eda” w Poniatowej. Był zaangażowany w tworzenie struktur związkowych, a następnie pełnił funkcję wice przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w tych zakładach. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”, w latach 1982-1983 był kolporterem wydawnictw podziemnych sygnowanych przez „Solidarność” – Informatora „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego i pisma „Solidarności” w Poniatowej „Nasz Głos”. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Poniatowej i Regionu. Był inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Osadzony w grudniu 1983 r. w areszcie na 48 godzin. Pan Aleksander Sola w latach 1985-1987 był współorganizatorem podziemnego Radia „Solidarność” w Poniatowej. W 1989 r.  wszedł w skład Tymczasowego Zarządu Regionu. Zaangażowany był także w prowadzenie kampanii wyborczej kandydatów na posłów z ramienia „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej