Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mierzwiak Marek

Marek Mierzwiak

ur. w 1952 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 476/2017
Biogram
Pan Marek Mierzwiak od października 1980 r. był  działaczem NSZZ „Solidarność” i współtwórcą struktur związkowych przy Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, gdzie pracował w charakterze dziennikarza. Od stycznia 1981 r. wchodził w skład Komitetu Zakładowego, następnie Prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy w/w Rozgłośni. 
Zaangażowanie w działalność związkową stanowiło przyczynę wydania decyzji o internowaniu w dniu 13 XII 1981 r. Pan Marek Mierzwiak został umieszczony w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, a od dnia 19 III 1982 r. przebywał w środku odosobnienia w Uhercach,  skąd został zwolniony w dniu 24 VII 1982 r. 
Z uwagi na  prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności Pan Marek Mierzwiak w latach 1981-1989  podlegał inwigilacji szczególnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Służba Bezpieczeństwa prowadziła z Panem Markiem Mierzwiakiem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, sondażowo-rozpoznawcze oraz operacyjne m.in. przed Świętem 1 Maja i trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1987 r. Kontrolę operacyjną realizowano dodatkowo przy wykorzystaniu informacji przekazywanych przez tajnych współpracowników. Ponadto dodatkową formą represji zastosowaną wobec Pana Marka Mierzwiaka było wydanie postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu z granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 1 IV 1982 r. do 1 IV 1984 r. 
Z powodu działalności opozycyjnej w lipcu 1982 r. Pan Marek Mierzwiak został zwolniony z pracy, ponownie zatrudniony w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach w listopadzie 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej