Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maliszewska Magdalena

Magdalena Marta Maliszewska

ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Studentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od listopada 1981 r. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Ponadto związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w sporządzanie ulotek, a następnie w latach 1982-89 organizatorka sieci kolportażu wydawnictw podziemnych w Krakowie oraz Gliwicach, m. in. „Promienistych”, „Tygodnika Mazowsze”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. W późniejszym okresie, od 1985 r. zaangażowana w redagowanie „Promienistych”, autorka tekstów publikowanych w piśmie „Wokół Nas", zaś w latach 1988-89 współzałożycielka i redaktorka pisma „Wybór”. 
W latach 1985-89 działaczka Ruchu „Wolność i Pokój”. Czynna przy obsłudze Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25-28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.
W 1989 r. zaangażowana w działalność Komitetu Obywatelskiego w Gliwicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa-Katowice 2019
    • A. Smółka-Gnauck, „Między Wolnością a Pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności