Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gruszczyński Adam
Adam Józef Gruszczyński
ur. w 1939 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2016

Biogram

Był czynnym uczestnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. Zatrzymany 29 czerwca 1956 r. przez patrol wojska. Podejrzany o branie udziału w manifestacji przy ul. Kochanowskiego oraz w ostrzale budynku Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Od 3 do 18 lipca przebywał w więzieniu w Rawiczu. Następnie przewieziono go do więzienia w Poznaniu, skąd został zwolniony 17 sierpnia 1956 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN