Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paluszyński Bronisław

Bronisław Janusz Paluszyński

ur. w 1950 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Przed 13 grudnia 1981 r. pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Sandra” w Aleksandrowie Łódzkim. Był inspiratorem protestów załogi w miejscu pracy, publicznie atakował porządek prawny i polityczny PRL, krytykował działania władzy i podważał kierowniczą rolę partii. 14 grudnia 1981 r., po zorganizowaniu na terenie ZPP „Sandra” nielegalnej akcji ulotkowej skierowanej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany pod zarzutem naruszenia porządku publicznego. Do 22 stycznia 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Po zwolnieniu z internowania zamierzał wyemigrować wraz z rodziną, z czego ostatecznie zrezygnował. W latach 1983-1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem kontynuowania działalności związkowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej