Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Łuczak

ur. w 1944 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność podziemną. Uczestniczyła w zebraniach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” z terenu Świdnika, użyczając swojego mieszkania na tego typu spotkania. Do jej mieszkania dostarczany był również papier i farba drukarska z przeznaczeniem na produkcję nielegalnych wydawnictw. Krystyna Łuczak uczestniczyła w drukowaniu ulotek i nielegalnych pism, a następnie przechowywała je i kolportowała. W kwietniu i październiku 1986 roku w jej mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych przeprowadzono rewizje. W wyniku przeszukań zarekwirowano liczne egzemplarze prasy niezależnej, broszury i ulotki. Krystyna Łuczak w kwietniu 1987 roku w Świdniku uczestniczyła w marszach protestacyjnych organizowanych przez „Solidarność” i środowiska opozycyjne oraz w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Świdniku i Lublinie. W latach 1986-1989 aktywnie działała w Sekcji Środowiskowej Klubu Katolickiego w Świdniku. Klub Katolicki był miejscem spotkań kręgów opozycyjnych i wielu aktywistów „Solidarności” z Lublina i Świdnika. Z powodu swej działalności była w latach 1982 -1989 inwigilowana i kontrolowana operacyjnie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Świdnik. Tutaj narodziła się wolność, Świdnik 2018
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN