Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Paweł Płonka

ur. w 1950 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Ksiądz Piotr Płonka aktywnie występował przeciwko panującemu w Polsce systemowi komunistycznemu. Był zaangażowany w działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Od początku istnienia NSZZ „Solidarność” ks. Piotr Płonka wspierał jego działaczy. 
W dniu 15 XII 1981 r. podczas strajku górników KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu-Zdroju przebywał na terenie kopalni, gdzie odprawił Mszę, manifestując w ten sposób swój sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego. 
Od stycznia 1982 r. był kapelanem więziennym w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej, gdzie internowano działaczy opozycji antykomunistycznej. 
W dniach 14-16 XII 1981 r. ks. Piotr Płonka wspierał strajkujących górników na KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Od grudnia 1982 r. uczestniczył w pracach redakcyjnych pisma „GROS” (Górniczy Ruch Oporu Solidarność), które kolportowano w jastrzębskich kopalniach.  Był organizatorem spotkań działaczy opozycji demokratycznej podczas których kolportowano literaturę bezdebitową, w których uczestniczyli czołowi działacze opozycyjni m.in. Zbigniew Romaszewski, Anna Walentynowicz, Tadeusz Jedynak i in”. 
Z uwagi na popieranie działaczy opozycyjnych ks. Piotr Płonka pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL. Formami represji zastosowanymi wobec w/w były rozmowy ostrzegawcze oraz wydanie postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę w okresie o 25 III 1986 r. do 15 III 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków