Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Olejnik Wiesław
Wiesław Grzegorz Olejnik
ur. w 1936 roku w m. Feliksów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był członkiem NSZZ "Solidarność" w Hucie Aluminium „Konin”. W związku z podejrzeniem powielania i kolportowania nielegalnych ulotek został zatrzymany dnia 3 sierpnia 1982 r. i osadzony w Areszcie  Śledczym w Koninie, gdzie przebywał do 23 grudnia 1982 r. Wolność odzyskał w związku z umorzeniem postępowania na mocy przepisów o amnestii. Ze względu na aktywną działalnością w strukturach NSZZ "S" w Hucie Aluminium „Konin” był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej