Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olejnik Wiesław

Wiesław Grzegorz Olejnik

ur. w 1936 roku w m. Feliksów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Był członkiem NSZZ "Solidarność" w Hucie Aluminium „Konin”. W związku z podejrzeniem powielania i kolportowania nielegalnych ulotek został zatrzymany dnia 3 sierpnia 1982 r. i osadzony w Areszcie  Śledczym w Koninie, gdzie przebywał do 23 grudnia 1982 r. Wolność odzyskał w związku z umorzeniem postępowania na mocy przepisów o amnestii. Ze względu na aktywną działalnością w strukturach NSZZ "S" w Hucie Aluminium „Konin” był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN